...

KONTAKT

Szczegółowych informacji w sprawie obozów artystycznych udziela:
Jarosław Piątkowski – tel. 606728761

email: biuro@obozyartystyczne.pl

Organizator obozu:
Stowarzyszenie ESTEKA
Organizacja Pożytku Publicznego
Nr KRS 0000160148
Stowarzyszenie wystawia rachunki za udział w obozie i specjalne dokumenty potwierdzające udział. Powiadomcie o tym swoich rodziców!!! Być może mają szansę starać się o dofinansowanie w swoim zakładzie pracy. Biuro Stowarzyszenia-mail: biuro@obozyartystyczne.pl
Numer konta bankowego: Alior Bank
73 2490 0005 0000 4530 3088 6381
Biuro: 39-400 Tarnobrzeg, ul. 11 Listopada 8a
tel./fax 15 801 28 60 Biuro czynne w godz. 7.30 – 15.30
biuro@esteka.pl
Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.