...

Zajęcia2017

Jak co roku uczestnicy będą mieli edukacyjne zajęcia z różnych dziedzin sztuki. Obóz zostanie podzielony na 4 grupy(wiekowe). Planujemy 5 godz dziennie zajęć programowych + zadania wspólne. Będziemy współpracować z Miejskim Domem Kultury w Rabce, który zaprasza nas do pięknego rabczańskiego amfiteatru na prezentacje wokalne, taneczne i teatralne…:) Będzie się działo!!!


Zajęcia wokalne

 dsc_0781 dsc_2793 rozspiew

Zajęcia wokalne grupowe. Śpiew wielogłosowy w repertuarze znanym i lubianym:)

aneta zaj dsc_1151 dsc_1328 dsc_1330 dsc_1157 dsc_4144

Zajęcia wokalne(korekcyjne) w małych grupach 5-7 osobowych


Zajęcia taneczne
  dsc_0907 dsc_3101 dsc_1156

               

Zajęcia taneczne, korekcja wad postawy.


Zajęcia teatralne

 dsc_0337 dsc_1572 dsc_9563 dsc_2815 dsc_1257 dsc_2693

                

Zajęcia teatralne oraz korekcja wad wymowy.


Nagrania

 dsc_0521 dsc_2585 dsc_2589

       dsc_4813  dsc_3149
Nagrania indywidualne(każdy chętny, może nagrać swoje demo) oraz nagrania piosenek grupowych

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.