Zajęcia2017

Jak co roku uczestnicy będą mieli edukacyjne zajęcia z różnych dziedzin sztuki. Obóz zostanie podzielony na 4 grupy(wiekowe). Planujemy 5 godz dziennie zajęć programowych + zadania wspólne. Będziemy współpracować z Miejskim Domem Kultury w Rabce, który zaprasza nas do pięknego rabczańskiego amfiteatru na prezentacje wokalne, taneczne i teatralne…:) Będzie się działo!!!


Zajęcia wokalne

 dsc_0781 dsc_2793 rozspiew

Zajęcia wokalne grupowe. Śpiew wielogłosowy w repertuarze znanym i lubianym:)

aneta zaj dsc_1151 dsc_1328 dsc_1330 dsc_1157 dsc_4144

Zajęcia wokalne(korekcyjne) w małych grupach 5-7 osobowych


Zajęcia taneczne
  dsc_0907 dsc_3101 dsc_1156

               

Zajęcia taneczne, korekcja wad postawy.


Zajęcia teatralne

 dsc_0337 dsc_1572 dsc_9563 dsc_2815 dsc_1257 dsc_2693

                

Zajęcia teatralne oraz korekcja wad wymowy.


Nagrania

 dsc_0521 dsc_2585 dsc_2589

       dsc_4813  dsc_3149
Nagrania indywidualne(każdy chętny, może nagrać swoje demo) oraz nagrania piosenek grupowych

Scroll to Top