Jak co roku uczestnicy będą mieli edukacyjne zajęcia z różnych dziedzin sztuki. Obóz zostanie podzielony na 4 grupy(wiekowe). Planujemy 5 godz dziennie zajęć programowych + zadania wspólne. Będziemy współpracować z Miejskim Domem Kultury w Rabce, który zaprasza nas do pięknego rabczańskiego amfiteatru na prezentacje wokalne, taneczne i teatralne…:) Będzie się działo!!!

Zajęcia wokalne – grupowe i indywidualne. Śpiew wielogłosowy i solowy w repertuarze znanym i lubianym:)

 

Zajęcia taneczne, korekcja wad postawy.


Zajęcia teatralne, korekcja wad wymowy.


Nagrania piosenek grupowych