...

Terminy 2017

Letnie obozy artystyczne odbędą się w Rabce-Zdroju, w pięknym Pensjonacie „PREZYDENT”

Turnus I – 25.06 – 4.07.2017 r.

Turnus II – 6.07 – 15.07.2017 r.

Rezerwacje miejsc od 1.02.2017 r.

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.