Regulamin 2024

✴︎ REGULAMIN UCZESTNIKA OBOZU ARTYSTYCZNEGO

Włodzimierzów 2024

W trakcie trwania obozu artystycznego każdy uczestnik ma możliwość nabycia nowych umiejętności pod okiem doświadczonych i uznanych wykładowców w zakresie technik wokalnych, tańca, aktorstwa w atmosferze przyjaźni i dobrej zabawy. W związku z tym konieczne jest ustalenie jasnych reguł postępowania, które umożliwią każdemu realizację tych celów.

 1. Uczestnik zobowiązany jest uczestniczyć we wszystkich zajęciach grupy. Zwolnienia z zajęć dokonuje wyłącznie wychowawca grupy w wyjątkowych wypadkach (np. zdrowotnych).
 2. Uczestnicy czytają ogłoszenia na tablicy informacyjnej (przy recepcji), gdzie oprócz informacji stałych będą zamieszczane komunikaty doraźne.
 3. Uczestnik zobowiązany jest punktualnie stawiać się na zajęcia programowe oraz posiłki. Spóźnieni nie będą wpuszczani na zajęcia!
 4. Wyjścia poza teren ośrodka wyłącznie w zorganizowanych grupach pod opieką wychowawcy.
 5. W czasie ciszy nocnej nie wolno korzystać ze stołówki, sal dydaktycznych itp.). Wszyscy uczestnicy przebywają w swoich pokojach.
 6. Uczestnik winien utrzymywać czystość i porządek w pokoju noclegowym,
 7. Uczestnik dba o higienę osobistą!
 8. Nie wolno wychylać się przez okna i balkony.
 9. Nie wolno wynosić naczyń ze stołówki.
 10. Nie wolno korzystać z pomieszczeń dydaktycznych bez wiedzy i zgody osoby odpowiedzialnej. Dotyczy także sprzętu.
 11. Na obozach artystycznych obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów, oraz stosowania wszelkich środków odurzających. Nieprzestrzeganie tego punktu skutkuje wydaleniem z obozów.
  Scroll to Top