...

Takie tam:))

Po tegorocznych obozach artystycznych mam wrażenie, że wielu z Was zaczyna dorastać… Wasze wpisy wyraźnie świadczą o Waszych emocjach – bardzo pozytywnych. Cieszę się, że przyjaźnie zawarte w czasie wspólnych zajęć są szczere, i dzięki portalom społecznościowym… podtrzymywane są przez cały rok. Staram się aby te 10 dni były dla Was niezapomniane:) Czytałem Wasze ankiety… wielu z Was pisało o braku czasu wolnego:)) Świetnie, tak ma być:)) Muszę zr obić taki baner: „Czas wolny – czasem straconym”:)) Teraz w domu możecie leniuchować i przypominać sobie wszystkie ważne uwagi przekazane przez kadrę artystyczną i wychowawczą. Mam nadzieję, że te uwagi pomogą Wam rozwijać Wasz talent w ciągu następnych miesięcy i lat. Dziękuję kadrze artystycznej i wychowawcom. Praca z ludźmi na których można polegać, i praca z ludźmi którzy pokazują swoje emocje, to wielkie szczęście. Bez Was(kadro) te obozy były inne:)) Jeszcze raz dziękuję wszystkim i mam nadzieję, że za rok zobaczymy się ponownie.

Jarosław Piątkowski

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.