Rezerwacja miejsc

I tur­nus 24.06–3.07.2018 r.

Zakwa­te­ro­wa­nie 24.06 od godz.10.00
Odjazd 3.07 ok.12.00

button-rezerwuj

Rezer­wa­cja od 31.01.2018 r.


II tur­nus 5–14.07.2018 r.

Zakwa­te­ro­wa­nie 5.07 od godz.10.00
Odjazd 14.07 ok.12.00

button-rezerwuj

Rezer­wa­cja od 31.01.2018 r.


III tur­nus 15–28.07.2018 r.

Zakwa­te­ro­wa­nie 15.07 od godz.10.00
Odjazd 28.07 ok.12.00

button-rezerwuj

Rezer­wa­cja od 31.01.2018 r.Bar­dzo pro­simy o dokładne wypeł­nie­nie for­mu­la­rza. (data uro­dze­nia, pesel, itp)

Osoby które będą na liście rezer­wo­wej, pro­szone są o nie wpła­ca­nie zali­czek do czasu uak­tu­al­nie­nia listy pod­sta­wo­wej (ok.5.04.2018r.)

Brak możliwości komentowania