NAGRANIA

Pio­senki które nagra­li­śmy w naszym waka­cyj­nym stu­dio:)

Pio­senki gru­powe z II tur­nusu Obozu Arty­stycz­nego – USTROŃ 2015

Mam tę moc” (cover)piosenka z filmu “Kra­ina lodu”

A ja mam psa” (cover)piosenka z reper­tu­aru zespołu “Gawęda”

Kahone” (cover)piosenka z reper­tu­aru Anety Figiel

Dach” (cover)piosenka z reper­tu­aru zespołu Sound&Grace

Muzyki moc” – pio­senka II tur­nusu (cover-Viva i Przy­ja­ciele)

Pio­senki gru­powe z I tur­nusu Obozu Arty­stycz­nego – USTROŃ 2015

Ona czyli ja” pio­senka z reper­tu­aru zespołu “Polu­zjanci”

Marze­nia się speł­niają” pio­senka z reper­tu­aru Majki Jeżow­skiej

Reg­gae o pierw­szych wyna­laz­kach” pio­senka z reper­tu­aru Majki Jeżow­skiej

To muzyka”

Nie­ide­alna” pio­senka z reper­tu­aru zespołu Arka Noego

Pio­senki gru­powe z I tur­nusu Obozu Arty­stycz­nego – Kra­sno­bród 2014

kras 1 t

Pra­bab­cia” pio­senka z reper­tu­aru Mie­czy­sława Szcze­śniaka

Wie­rzę w sny” pio­senka z 8 płyty KP “Wygraj Suk­ces”

Do gra­ją­cej szafy gro­sik wrzuć” pio­senka z reper­tu­aru Marii Koterb­skiej

Magne­tyczne fale” pol­ska wer­sja pio­senki z filmu “Gre­ase”

Cze­kam” pio­senka z reper­tu­aru Ani Dąbrow­skiej

Pio­senki gru­powe z II tur­nusu Obozu Arty­stycz­nego – Kra­sno­bród 2014

kras 2 t

A ja wolę moją mamę” pio­senka z reper­tu­aru Majki Jeżow­skiej

Zaka­zany owoc” pio­senka z reper­tu­aru Krzysz­tofa Ant­ko­wiaka

We found love” pio­senka z reper­tu­aru Rihanny

Póki na to czas” pio­senka z reper­tu­aru zespołu DeMono

Bana­nowy song” pio­senka z reper­tu­aru zespołu VOX

 

Poda­ruj mi tro­chę słońca” pio­senka fina­łowa II tur­nusu Obozu Arty­stycz­nego USTROŃ – 2013
aran­ża­cja wokalna – Agnieszka Kowal­ska, nagra­nie i mix – Jaro­sław Piąt­kow­ski (Stu­dio Pro-Media)

Domek bez adresu” pio­senka grupy D II tur­nusu Obozu Arty­stycz­nego USTROŃ – 2013
aran­ża­cja wokalna – Agnieszka Kowal­ska, nagra­nie i mix – Jaro­sław Piąt­kow­ski (Stu­dio Pro-Media)

Masz w sobie wiarę” pio­senka grupy C II tur­nusu Obozu Arty­stycz­nego USTROŃ – 2013
aran­ża­cja wokalna – Agnieszka Kowal­ska, nagra­nie i mix – Jaro­sław Piąt­kow­ski (Stu­dio Pro-Media)

Ale jestem” pio­senka grupy B II tur­nusu Obozu Arty­stycz­nego USTROŃ – 2013
aran­ża­cja wokalna – Agnieszka Kowal­ska, nagra­nie i mix – Jaro­sław Piąt­kow­ski (Stu­dio Pro-Media)

Straszny budzik” pio­senka grupy A II tur­nusu Obozu Arty­stycz­nego USTROŃ – 2013
aran­ża­cja wokalna – Agnieszka Kowal­ska, nagra­nie i mix – Jaro­sław Piąt­kow­ski (Stu­dio Pro-Media)

Zawsze gdzieś” pio­senka fina­łowa I tur­nusu Obozu Arty­stycz­nego USTROŃ – 2013
aran­ża­cja wokalna – Bożena Mazur, nagra­nie i mix – Jaro­sław Piąt­kow­ski (Stu­dio Pro-Media)

Wie­rzę w sny” pio­senka grupy D I tur­nusu Obozu Arty­stycz­nego USTROŃ – 2013
aran­ża­cja wokalna – Bożena Mazur, nagra­nie i mix – Jaro­sław Piąt­kow­ski (Stu­dio Pro-Media)

Kto się prze­zywa” pio­senka grupy C I tur­nusu Obozu Arty­stycz­nego USTROŃ – 2013
aran­ża­cja wokalna – Bożena Mazur, nagra­nie i mix – Jaro­sław Piąt­kow­ski (Stu­dio Pro-Media)

Naj­pięk­niej­sza w kla­sie” pio­senka grupy B I tur­nusu Obozu Arty­stycz­nego USTROŃ – 2013
aran­ża­cja wokalna – Bożena Mazur, nagra­nie i mix – Jaro­sław Piąt­kow­ski (Stu­dio Pro-Media)

Psz­czoły na wrot­kach” pio­senka grupy A I tur­nusu Obozu Arty­stycz­nego USTROŃ – 2013
aran­ża­cja wokalna – Bożena Mazur, nagra­nie i mix – Jaro­sław Piąt­kow­ski (Stu­dio Pro-Media)

“Szkolny blues” pio­senka grupy D I tur­nusu Obozu Arty­stycz­nego USTROŃ – 2012
aran­ża­cja wokalna – Bożena Mazur, nagra­nie i mix – Jaro­sław Piąt­kow­ski (Stu­dio Pro-Media)

  “Po dro­dze szu­kam przy­ja­ciela” pio­senka grupy C I tur­nusu Obozu Arty­stycz­nego USTROŃ – 2012
aran­ża­cja wokalna – Bożena Mazur, nagra­nie i mix – Jaro­sław Piąt­kow­ski (Stu­dio Pro-Media)

“Do słońca leć” pio­senka grupy B I tur­nusu Obozu Arty­stycz­nego USTROŃ – 2012
aran­ża­cja wokalna – Bożena Mazur, nagra­nie i mix – Jaro­sław Piąt­kow­ski (Stu­dio Pro-Media)

“Tra-ta-ta-ta, tru-tu-tu” – pio­senka grupy A (I tur­nus) Obozu Arty­stycz­nego USTROŃ 2012,

>aran­ża­cja wokalna i przy­go­to­wa­nie grupy – Bożena Mazur, nagra­nie i mix – Jaro­sław Piąt­kow­ski (Stu­dio Pro-Media)

Cyrk nocą” pio­senka zbio­rowa I tur­nusu Obozu Arty­stycz­nego USTROŃ – 2011
aran­ża­cja wokalna – Agnieszka Kowal­ska, nagra­nia grup, zgra­nie, master – Jaro­sław Piąt­kow­ski

 “Pio­senka świa­tło­czuła” pio­senka zbio­rowa II tur­nusu Obozu Arty­stycz­nego USTROŃ – 2011
aran­ża­cja wokalna – Bożena Mazur, nagra­nia grup, zgra­nie, master – Jaro­sław Piąt­kow­ski

Wszyst­kie nagra­nia gru­powe z I i II tur­nusu obo­zów arty­stycz­nych w Ustroniu(2011) znaj­dzie­cie TUTAJ

 “Dlo­nie” Pio­senka grupy “A” II tur­nusu obozu arty­stycz­nego – Ustroń 2011 z reper­tu­aru Majki Jeżow­skiej

 “Joszko Broda” Pio­senka grupy “B” II tur­nusu obozu arty­stycz­nego – Ustroń 2011 z reper­tu­aru Anny Marii Jopek

 “Zakrę­cona” Pio­senka grupy “C” II tur­nusu obozu arty­stycz­nego – Ustroń 2011 z reper­tu­aru Reni Jusis

 “Czter­dzie­sci słów” Pio­senka grupy “D” II tur­nusu obozu arty­stycz­nego – Ustroń 2011 muzyka: Jaro­sław Piąt­kow­ski, słowa: Marek Sochacki

 “Cią­gle pada” Pio­senka grupy “A” I tur­nusu obozu arty­stycz­nego – Ustroń 2011 z reper­tu­aru Czer­wo­nych Gitar

Brak możliwości komentowania